Watrestje

Wie zijn wij?


Watrestje is door Voedsel1000 tot stand gekomen; een initiatief van de provincie Noord-Brabant


Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. Hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen. Daarom organiseerde de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000.

 


Tijdens de Voedsel1000 gingen Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen probeerden ze tot oplossingen te komen die werden vastgesteld in het eerste Brabantse Voedselbesluit op 15 juni 2019. In dat Voedselbesluit staat onder andere dat voedselverspilling moet worden teruggedrongen. 

8 vrijwilligers hebben zich beziggehouden met het bedenken van een bewustwordingscampagne om voedselverspilling terug te dringen, onder de naam Watrestje.