Voedsel1000 samenwerkingspartners

De Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie vindt het belangrijk dat wij,Logo Brabantse Milieufederatie als samenleving, op een andere manier met voedsel en voedselproductie omgaan. De manier waarop dit nu gebeurt levert grote problemen op voor de natuur en het milieu, in Brabant én in andere landen. Als milieufederatie zien we regelmatig voorbeelden van voedselproductie die ten koste gaat van watervoorraden en waterkwaliteit, van de bodem en van natuur en biodiversiteit.  Dat zien we graag anders! Veranderingen in voedselproductie kunnen alleen plaatsvinden als wij, producenten én consumenten, daar de schouders onder zetten. Voedsel hebben we allemaal nodig, en wij kunnen samen het verschil maken, is onze overtuiging.  

FME

Als FME, de ondernemersorganisatie voor de Logo FMEtechnologische industrie, verbinden en mobiliseren wij de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is. Wij zetten in op een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem met behulp van technologie. Het voeren van de dialoog en samenwerking met andere stakeholders in de maatschappij zien wij als belangrijke ingrediënten om deze ontwikkeling mogelijk te maken, daarom zijn wij partner bij de Voedsel1000!

 

Brabants Particulier Grondbezit

Het Brabants Particulier Grondbezit (BPG) is de vereniging
waarin grondeigenaren en beheerders samenwerken en kennis delen. Onze achterban vertegenwoordigt het middenveld in het buitengebied, waar natuur en landbouw samenkomen. Op deze 60.000 ha staat de integrale aanpak van de 4 transities (Landbouw, Natuur, Energie en Water) centraal. Landgoederen vormen de kraamkamers van nieuwe voedselsystemen, mede door de aanwezige kringloop van landbouw- en natuurgronden. Eigenaren en actieve boerenfamilies staan open voor nieuwe ontwikkelen, gericht op beheer door de volgende generatie. We experimenteren met nieuwe landbouw- en gebiedslandgoedconcepten waarbij veiligheid en kringloop vooropstaan. We gaan graag in gesprek met ‘boeren, burgers en buitenlui’, ook over provincie- en landsgrenzen heen. 

 

Homepage Voedsel1000

 

Voedsel1000 in het nieuws

Homepage Voedsel1000

 

Voedsel1000 in het nieuws

Hoe werkt de Voedsel1000

 

Hoe werkt voedsel1000

Over Voedsel1000

 

Hoe werkt de Voedsel1000

Voedsel1000 is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en onderdeel van het Brabantse Agrofood platform. Dit platform is ontwikkeld om de voortgang van de transitie naar een duurzame voedselsector weer te geven en om anderen te inspireren.