Hoe werkt de Voedsel1000?

De werkwijze die wordt toegepast tijdens de Voedsel1000 is afgeleid van de G1000. Wat is een G1000? G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en professionals met elkaar beslissingen nemen over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of over een dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp, zoals het voedselsysteem. De G1000 bestaat uit een aantal stappen, zoals het Burgerbesluit, Burgerforum en de Burgerraad, én het resulteert in een besluit waarin beschreven staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan. Lees hier meer over de G1000.

Hoe ziet het proces van de Voedsel1000 eruit?

Tijdens de Voedsel1000 volgen we dezelfde stappen als bij de G1000, alleen heten deze stappen vanaf nu: Voedseltop, Voedselforum en Voedselraad.

1. De Voedseltop

De Voedsel1000 gaat van start op dinsdag 19 februari 2019 vanaf 14.00 uur in het Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch met de Voedseltop. Dit is een bijeenkomst van 1 middag waar 100 tot 1000 Brabanders bij elkaar komen. Aan verschillende tafels van acht personen vindt een dialoog plaats. De dialoog wordt begeleid door een tafelsecretaris. Uit de gesprekken ontstaan trefwoorden op basis van gedeelde visies en gezamenlijke doelen. Vanuit deze trefwoorden bepalen de deelnemers met elkaar tien thema’s, die ’s middags worden uitgewerkt tot concrete plannen. Aan het einde van de dag liggen er 10 tot 100 voorstellen over de toekomst van ons brabantse voedselsysteem.

Datum: 19 februari 2019
Tijd: 14.00 - 20.00 uur
Locatie:1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch

 

2. Voedselforum

Na de Voedseltop vindt enkele weken later het Voedselforum plaats. De voorstellen uit de Voedseltop worden in deze fase voorgelegd aan de rest van Brabant. Iedere Brabander kan via dit forum reageren op de voorstellen. Dat kan online zijn, maar er worden ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd:

Kick-off Voedselforum
Datum: dinsdag 12 maart 2019
Tijd: 17.00 – 21.30 uur
Locatie: HAS, Onderwijsboulevard 221, ’s-Hertogenbosch

Werkatelier
Datum: dinsdag 2 april 2019
Tijd: 17.00 – 21.30 uur
Locatie: HAS, Onderwijsboulevard 221, ’s-Hertogenbosch

Werkatelier
Datum: dinsdag 14 mei 2019
Tijd: 17.00 – 21.30 uur
Locatie: HAS, Onderwijsboulevard 221, ’s-Hertogenbosch

 

3. Voedselraad

Na het Voedselforum ronden we de Voedsel1000 af met een slotbijeenkomst: de Voedselraad. Die bestaat uit deelnemers van de Voedseltop. Zij beoordelen de voorstellen die in het forum zijn gevormd. Sommige voorstellen worden aangenomen, anderen niet. De voorstellen die door de Voedselraad worden aangenomen vormen samen het eerste Brabantse Voedselbesluit. Tot slot gaan we met elkaar de uitdaging aan om aan de slag te gaan met de acties beschreven in het Voedselbesluit. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners en partijen het Voedselbesluit te laten ondertekenen en uitvoeren.

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, ’s-Hertogenbosch

Meld je aan!

 

Homepage Voedsel1000

 

Voedsel1000 in het nieuws

Homepage Voedsel1000

 

Voedsel1000 in het nieuws

Hoe werkt de Voedsel1000

 

Samenwerkingspartners Voedsel1000

Over Voedsel1000

 

Samenwerkingspartners Voedsel1000

Voedsel1000 is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en onderdeel van het Brabantse Agrofood platform. Dit platform is ontwikkeld om de voortgang van de transitie naar een duurzame voedselsector weer te geven en om anderen te inspireren.