FoodUp! Brabant

FoodUp! Brabant bestaat uit mensen die mee willen bouwen aan gezond, eerlijk en lekker voedsel. Van ondernemers, consumenten en (food)designers tot onderzoekers en frisdenkers. Eigenlijk alle liefhebbers en professionals, binnen en buiten de keten.

Bouw mee aan voedsel dat deugt
FoodUp! Brabant verbindt jou met andere mensen en partijen, zodat een idee ook verder komt. Wat we nodig hebben zijn concepten met lef. Concepten die alle schakels van boer tot burger waarde bieden. Met als doel een moderne, duurzame agro & foodsector met toekomst, waar iedereen zich prettig bij voelt.

Aan de slag
Ideeën zijn meer dan welkom. Deel je gedachten en vind inspirerende partners. Zoek je iemand, wil je een idee verder brengen, concreter maken of toetsen? Het team van FoodUp! kan je verder helpen of in contact brengen met interessante mensen. Bij FoodUp! Brabant werken we aan bewustwording (bijv. via Slagerij de Hamvraag en Agri Meets Design), helpen we ideeën verder (zoals de Stoerderij van Arjan Swinkels en via Translab), bouwen we netwerken (o.a. Natuurlijk Boeren en Food Festivals) en verbinden onderwijs aan foodvraagstukken (@Foodlabbrabant).

Brabant?
We beginnen in Brabant, maar niets bindt ons aan provinciegrenzen. Ben of ken je iemand uit Groningen, de Achterhoek of Rotterdam? Van harte welkom! FoodUp! Brabant maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood.

Contact
FoodUp! Brabant maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest via @foodupbrabant, kijk op www.foodupbrabant.nl of stuur een mail naar info@foodupbrabant.nl. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan natuurlijk ook. We horen graag van je!

Meer informatie op Foodup!