Toekomstbestendige stallenOp zoek naar slimme oplossingen voor duurzame stalconcepten.

Toekomstbestendige stallen

Samen met veehouders, bedrijven en experts op zoek naar slimme oplossingen voor duurzame stalconcepten.

Ben jij een veehouder, ondernemer of expert met ideeën over vernieuwende en creatieve oplossingen over toekomstbestendige stallen? Dan zijn wij naar jou op zoek! De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland, ZLTO en de provincie Noord-Brabant vormen samen een taskforce. Zij gaan samen met bedrijven uit verschillende sectoren en disciplines aan de slag met het ontwikkelen van stalsystemen die een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waar jij tegenaan loopt. Doe je mee?

Toekomstbestendige stallen

Wat gaan wij doen?

Wij willen in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te onderzoeken welke vernieuwende en creatieve oplossingen er reeds beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn. Hierbij zien wij twee actiesporen:

Bestaande stallen 'future proof' maken: Wij gaan in gesprek met veehouders, bedrijven en kennisinstellingen om te inventariseren welke vernieuwende en creatieve oplossingen reeds beschikbaar of in ontwikkeling zijn. Een eerste inventarisatie vind je in deze infographic

Het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen: We brengen verschillende partijen en initiatieven bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen en concepten te initiëren. Voor de vijf belangrijkste diercategorieën hebben we als doel gesteld minimaal 2 stalsystemen te ontwikkelen.

Via het verlenen van subsidies worden ideeën voor toekomstbestendige stallen gestimuleerd. Bekijk het overzicht aan subsidies. Daarnaast verleent ook de provincie Noord-Brabant verschillende subsidies voor de agrarische sector. Bekijk ook de subsidieprogramma's van Stimulus

Waarom doen we dit?

De veehouderijsector staat voor allerlei uitdagingen, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme technologiën helpen om de stallen op een duurzame wijze toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie. De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Maar er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken. 

De taskforce

FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO brengen hun kennis, netwerk, financiën en nieuwe en bestaande technologische oplossingen bij elkaar. Door een breed netwerk van bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en disciplines met elkaar in contact te brengen en te activeren werken zij aan slimme en duurzame oplossingen. Door middel van business development brengt de taskforce eventuele hiaten in beeld en draagt ontbrekende schakels aan.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken. 

Toekomstbestendige stallen Toekomstbestendige stallen Toekomstbestendige stallen

 

FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag of morgen heeft. Om zo de verdienkracht van individuele leden en de industrie als collectief te vergroten. 

VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal niveau.  Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. 

ZLTO staat voor samen vernieuwend
boeren: slim boeren door verbindingen
te zoeken met andere sectoren en samen
boeren in relatie tot de omgeving en de
samenleving.

 

Cookie-instellingen