Uitnodiging - Samen gezond: de kracht van samen kennis delen (online event - 10 juni 2020)

Beste deelnemers aan het SaMeDi-netwerk, Graag nodigen wij u uit voor het online event:

Samen gezond: de kracht van samen kennis delen
Woensdag 10 juni 2020
20.00 – 21.30 uur

Gastspreker deze avond is prof. Marion Koopmans, hoogleraar en hoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam Zij heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van o.a. coronavirussen. Ze is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding mens en dier en de toepassing van de kennis hierover. Tijdens de coronacrisis is zij lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over maatregelen die de verspreiding moeten tegengaan van het coronavirus COVID-19. Zij zal verder ingaan op de verhouding tussen humaan en veterinair en waarom deze link zo belangrijk is.  

Daarnaast staan we stil bij het het SaMeDi-project. In de afgelopen jaren hebben we als ZLTO, in samenwerking met LLTB en in opdracht van het ministerie van VWS, een twintigtal lokale netwerken opgestart met huisartsen, dierenartsen en zorgprofessionals. De tweede fase van het project loopt nu ten einde. Graag willen we de resultaten, onze ervaringen en dilemma’s vanuit deze netwerken met u delen. Wat kunnen we doen om ook voor de toekomst de goede contacten te behouden en zelfs verder te versterken?

Gezien de huidige situatie rondom corona, organiseren we deze avond een interactief online event zodat u via uw laptop of smartphone deel kunt nemen. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen. 

U kunt zich vanaf vandaag aanmelden via het online aanmeldformulier.

Enkele dagen voor het online event ontvangt u een link waarmee u toegang krijgt tot het online platform.

Ook andere belangstellenden zijn welkom bij dit online event. Deel daarom deze uitnodiging gerust ook via uw eigen (sociale) netwerk.

Graag tot 10 juni.

met vriendelijke groet,

Daniëlle Aarts
Jos Peerlings
Projectteam SaMeDi

0  reacties

Cookie-instellingen