Nieuw coronavirus in China (laatste update RIVM : 20 januari 2020)

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Aantal patiënten nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er tot en met 20 januari 2020 ruim 200 patiënten zijn in China. Bij 205 patiënten is het coronavirus werkelijk aangetoond in het lab. Hiervan zijn 3 personen overleden. De meeste patiënten (198) zijn gemeld in Wuhan. In China zijn er ook drie patiënten buiten Wuhan, maar zij zijn wel allemaal in Wuhan geweest. Ook in Thailand,  Japan en Zuid-Korea is het nieuwe coronavirus in totaal gevonden bij vier reizigers die uit Wuhan kwamen.

Symptomen

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmetting

Het is nog niet duidelijk hoe het virus wordt overgedragen. Besmetting van mens op mens is niet aangetoond, maar kan nog niet worden uitgesloten. Het virus is in ieder geval niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Ruim 700 personen uit de directe omgeving van patiënten (bijvoorbeeld familieleden) zijn niet besmet geraakt.

Er lijkt wel een verband te zijn met een markt waar vis en levende dieren worden verkocht. Een aantal patiënten werkt op deze markt. Mogelijk speelt de markt een rol bij de verspreiding van de ziekte. De markt is inmiddels gesloten.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Volgens het Europese Centrum voor infectieziektebestrijding ECDC European Centre for Disease Prevention and Control  is de kans dat dit virus naar Europa komt erg klein. Daarnaast zijn er geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland.

0  reacties

Cookie-instellingen