3 december 2019: Preventie van Zoönosen; 13e Nationale Symposium Zoönosen

Veel van de maatregelen en onderzoeken die bedoeld zijn ter bescherming van de volksgezondheid, zijn onbekend bij het algemene publiek, maar ook bij veel betrokken professionals.

Wat doen boeren, dierenartsen, slachterijen, fabrikanten en onderzoekers om te voorkomen dat mensen ziek worden door dieren of producten van dierlijke oorsprong? Welke afwegingen spelen een rol, wat is de wettelijke onderbouwing? Wat zijn de kosten van preventieve maatregelen en door wie worden deze betaald? Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk bij zoönosen van gezelschapsdieren? Op dit soort vragen over de preventie van zoönosen wordt ingegaan tijdens het 13e Nationale Symposium Zoönosen op 3 december.

Hoor van toonaangevende wetenschappers en mensen uit de sectoren welke routes van infectie mogelijk zijn en wat ze doen om die infectieroutes aan te pakken. Ook wordt ingegaan op welke afwegingen een rol spelen bij het ontwerpen van een preventieplan.

Bron: Nieuwsbrief RIVM

0  reacties