Nieuwe website voor regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland

Sinds eind 2017 beschikken Noord-Holland-West en Noord-Holland- Oost/ Flevoland over een websitepagina bij SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Deze pagina’s bleken echter moeilijk te vinden en ook onvoldoende geschikt om informatie over de ontwikkeling van de regionale zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN ABR) te verspreiden. Daarom is in de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan een geheel nieuwe website, specifiek voor de beide RZN ABR in Noord-Holland en Flevoland: www.abrzorgnetwerknhfl.nl .

0  reacties