Beantwoording Kamervragen over tegemoetkoming Q-koortspatiënten en screening

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de tegemoetkoming Q-koortspatiënten en de screening.

0  reacties