Samenwerking staat centraal in de nieuwe Staat van Zoönosen

De jaarlijkse Staat van Zoönosen focust zich dit jaar op een One Health-aanpak van zoönosen. De One Health-gedachte gaat er vanuit dat verschillende disciplines moeten samenwerken bij de aanpak van zoönosen.

De jaarlijkse Staat van Zoönosen focust zich dit jaar op een One Health-aanpak van zoönosen. De One Health-gedachte gaat er vanuit dat verschillende disciplines moeten samenwerken bij de aanpak van zoönosen. Deze samenwerking is nodig, omdat mensen en dieren in relatie staan met elkaar en hun omgeving.

Bron en lees verder: rivm

0  reacties