Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

Eerste Brabantse Voedselbesluit

19-06-2019 0 reacties

Zaterdag 15 juni is het eerste Brabantse Voedselbesluit genomen in ‘s-Hertogenbosch. Een brede vertegenwoordiging van boeren, burgers, politici en anderen betrokken heeft gestemd over de voorstellen van de deelnemers van de Voedsel1000 om te komen tot een toekomstbestendig voedselsysteem.

Het Brabantse Voedselbesluit bevat een breed pakket aan voorstellen. Zoals een roadshow die op veel plekken in Brabant de dialoog op gang brengt tussen boeren en burgers. Een challenge op social media maakt consumenten bewuster maken van voedselverspilling. Een broedmachine zal op diverse manieren innovaties op het gebied van hightech en agrofood stimuleren. En onderzoek kan inzicht geven in de werkelijke kosten van voedsel en de verdeling van de toegevoegde waarde in de keten. 

Voedsel1000Het Voedselbesluit is in ontvangst genomen door initiatiefnemer gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) en een deel van de partners van de Voedsel1000: Hendrik Hoeksema (ZLTO), Henri van den Boomen (BAJK), Elies Lemkes (HAS), Joris Hogenbooom (BMF), Roel Schutten (AgriFoodCapital) en Douwe Korting (Herenboeren). De provincie en de partners van de Voedsel1000 gaan na hoe ze het Voedselbesluit kunnen helpen realiseren. Bekijk hier het Voedselbesluit.

Alle voorstellen en besluitpunten kun je lezen op www.voedsel1000.nl . Benieuwd hoe de dag verder verliep en de deelnemers tot het Voedselbesluit zijn gekomen? Bekijk de video!


 

 

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

0  Comments