Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

Brabant gaat voor een vitale bodem

05-06-2019 0 reacties

Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem.

Bodemnetwerk verzamelt Brabantse projecten, praktijkkennis en evenementen op het gebied van bodem en duurzaam gebruik daarvan. Al deze informatie staat op het vernieuwde platform www.vitalebodembrabant.nl

Wat is een vitale bodem?

Een vitale bodem is schoon, vruchtbaar gezond en zit vol leven. Een gezonde bodem is bestand tegen veel regen, periodes van droogte en klimaatverandering. De bodem verbetert de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en slaat CO2 op. Daarmee is een bodem een voorwaarde voor de individuele agrarisch ondernemer om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren.

Waarom is een gezonde bodem belangrijk?

Voor de agrarische sector in zijn totaliteit is een goede bodemkwaliteit nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan. Voor de natuur is een gezonde bodem belangrijk omdat die de basis is voor biodiversiteit; verschillende soorten planten en bomen, insecten en andere dieren. Voor de samenleving is een vitale bodem belangrijk vanwege veiligheid en gezondheid. 

Bodemcafé

Het netwerk organiseert ook het Bodemcafé, lezingen, bijeenkomsten en netwerkborrels. In het Bodemcafé staat steeds één onderwerp centraal. Daarover gaan deskundigen met elkaar in gesprek. Om van elkaar te leren en samen te werking. Uiteraard is het ook gewoon gezellig. Wilt u zelf een Bodemcafé organiseren? Of hebt u een idee over de inhoud of locatie? Mail dan naar vitalebodem@brabant.nl

Bodemnetwerk Brabant

Het netwerk, platform www.vitalebodembrabant.nl en de activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die op een duurzame manier met de bodem om wil gaan. Daarnaast ondersteunt het bodemnetwerk studiegroepen en individuele initiatieven. Mail hiervoor naar vitalebodem@brabant.nl

Bodemnetwerk Brabant bestaat uit vertegenwoordigers van het waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Hoge Agrarische School (HAS), Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

 

Foto: Marc Bolsius, Fotoburo Bolsius


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties