Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Kick-off AgriFood Innovation: ben jij erbij?

07-05-2019 194 keer bekeken 0 reacties

Op maandag 13 mei gaat AgriFood Innovation, een nieuw initiatief op het snijvlak van agrifood en hightech, officieel van start. Professionals uit de gehele agrifood keten en hightech, ICT en datasector zijn welkom!

Grensverleggend initiatief

In AgriFood Innovation werken bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden aan grensverleggende innovaties. Dit doen zij door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data. De samenwerking tussen deze sectoren draagt bij aan vernieuwing in de voedselketen en innovatieve oplossingen die toegevoegde waarde leveren voor de economie en maatschappij. Deze zijn nodig om de agrofoodsector toekomstbestendig te maken.

Drie ambities

Het programma AgriFood Innovation gaat als eerste aan de slag met drie kansrijke ambities op het gebied van een slimme varkensketen, het verwaarden van plantaardige reststromen en digitale gewasketens.

Kick-off

Op maandag 13 mei vindt de kick-off van dit nieuwe initiatief plaats op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Professionals uit de gehele agrifoodketen en hightech, ICT en datasector zijn welkom. Ben jij er ook bij?

Bekijk het programma en meld je aan!

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties