Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Europese steun voor jonge boer

01-05-2019 1483 keer bekeken 0 reacties

De Europese Investeringsbank ondersteunt jonge en startende boeren met een kredietprogramma van in totaal 2 miljard euro. Het geld is bedoeld als financiële ondersteuning en om nieuwe initiatieven in de bio-economie aan te jagen.

Goedkoper lenen

De Europese Unie (EU) stopt 1 miljard euro in een fonds wat het onder meer voor jonge boeren mogelijk maakt goedkoper te lenen. Minimaal 10 procent van het fonds is bedoeld voor jonge boeren. 700 miljoen euro komt ter beschikking aan kleine en middelgrote boerenbedrijven. Mensen die aanspraak maken op dit fonds hoeven pas na een paar jaar te beginnen met aflossen en mogen daar ook langer over doen.

Moeilijke toegang 

Steun voor de volgende generatie landbouwers is volgens de Europese Commissie van belang om vergrijzing in de landbouw te voorkomen en ook in de toekomst de voedselvoorziening en bio-economie veilig te stellen. De moeilijke toegang tot krediet is een van de grootste barrières voor jongen boeren in Europa. Uit onderzoek blijkt dat aanvragen voor een lening door jonge boeren drie keer vaker worden afgewezen dan aanvragen van oudere boeren.

 

Bron: Nieuwe Oogst


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties