Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Aanpak geuroverlast vraagt om structurele maatregelen

30-04-2019 1512 keer bekeken 0 reacties

Geuroverlast heeft veel impact op het dagelijks leven van mensen. Dat concludeert de Commissie geurhinder veehouderijen in april 2019 inĀ een adviesrapport.

Ga naar het adviesrapport

Een probleem is het gebrek aan vertrouwen tussen betrokkenen onderling en vertrouwen in de overheid en politiek. Om die balans te herstellen zijn structurele maatregelen en politieke keuzes nodig. Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ging de Commissie op zoek naar mogelijke oplossingen voor de problemen met luchtwassers en geurhinder voor omwonenden van veehouderijen (met name varkensstallen).

Structurele maatregelen

De commissie geeft in het rapport een uitgebreide analyse van de problematiek. Zij doet drie aanbevelingen voor structurele maatregelen:

  1. Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.
  2. Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.
  3. Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

Kijk op de website van het Kennisplatform veehouderij voor een toelichting van de verschillende aanbevelingen en de aanbevelingen voor nader onderzoek.

Kamerbrief

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat reageerde op de aanbevelingen in een Kamerbrief. Een definitieve beleidsreactie volgt voor de zomer. Voor de aanpak op korte termijn wordt in de Kamerbrief gewezen op enkele lopende trajecten. Daarnaast wordt ingezet op een goede handhaving van het gehele stalsysteem.

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties