Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Cameratoezicht in varkensstal biedt nieuwe mogelijkheden

29-04-2019 1525 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Met camerabeelden en sensorinformatie wordt zichtbaar wat er in een varkensstal gebeurt en hoe het stalklimaat is. Op basis daarvan kunnen problemen worden aangepakt en resultaten worden verbeterd. De Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) in Harmelen ontwikkelt nieuwe mogelijkheden.

Bijzondere dierenartsenpraktijk

ULP is verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Naast reguliere activiteiten van een dierenartsenpraktijk werkt ULP in opdracht van de faculteit mee aan het opleiden van toekomstige dierenartsen die in het laatste jaar van hun studie zijn. Daarnaast houden ze zich in toenemende mate bezig met het uitvoeren van veterinair praktijkonderzoek. Uitzoeken hoe moderne technieken bruikbaar zijn bij bedrijfsbegeleiding maakt daar veel van uit. Sinds een jaar of drie hangt de ULP camera's in varkensstallen op. Dat levert veel meer informatie op over de dieren dan een momentopname.

Camera's als praktisch hulpmiddel

Als je bijvoorbeeld een varkensstal binnenkomt, staan alle varkens op omdat het nieuwsgierige dieren zijn. Daarnaast zijn varkens vluchtdieren en zullen ze zich altijd gezonder voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Je kunt een ziek varken daardoor niet altijd herkennen als je zelf in de varkensstal aanwezig bent. Soms is het daarom nuttig om langer te kijken, op verschillende tijdstippen. Camera’s kunnen dan een praktisch hulmiddel zijn.

Meer informatie

ULP onderzocht verschillende casussen en ontdekte met behulp van de camera’s de oorzaak van verschillende problemen op de varkenshouderijen. Ben je benieuwd naar de casussen? Lees dan dit artikel van Nieuwe Oogst.

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties