Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Agrifirm start pilot ‘eigen biologisch krachtvoer telen'

08-04-2019 363 keer bekeken 0 reacties

Agrifirm gaat dit jaar aan de slag met een pilot op het gebied van eigen krachtvoer telen voor de biologische veehouderij.

Met meer en beter voer worden biologische veehouders zelfvoorzienender én halen ze hoger rendement. Dat is belangrijk in een tijd waarin circulariteit en kringlooplandbouw speerpunten zijn. Daarom start Agrifirm dit jaar een pilot op het gebied van eigen krachtvoer telen voor de biologische veehouderij.

Over de praktijkpilot

In de pilot begeleidt Agrifirm een aantal bedrijven bij het telen van krachtvoerachtige gewassen. Zo doen deelnemers ervaring op met teelt, rassen, oogsttechniek, en impact op rantsoen en rendement.

Voor wie?

De pilot is bedoeld voor biologische veehouders met grond tot hun beschikking waarop ze krachtvoerachtigen kunnen telen, die aan de slag willen met het telen van voederbieten, soja, sorghum, CCM of veldbonen als voer voor de eigen koeien, varkens, geiten of kippen. Deelnemers moeten open staan voor uitgebreide begeleiding en het delen van ervaringen.

Meedoen aan de pilot

Bij interesse in de pilot kun je je aanmelden via een adviseur Biologisch van Agrifirm, of via het formulier op de website van Agrifirm. Er is maar voor een beperkt aantal bedrijven ruimte in de pilot. Selectie van de bedrijven vindt plaats na aanmelding.

Bron: www.agrifirm.nl

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties