Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Inspiratie opdoen tijdens de Voedsel1000

05-04-2019 1650 keer bekeken 0 reacties

2 april kwamen de deelnemers van de Voedsel1000 opnieuw bij elkaar. Tijdens deze derde vervolgbijeenkomst vond een kenniscarrousel plaats. Deelnemers konden in drie rondes in gesprek met experts over hun vakgebied en zo inspiratie opdoen voor hun voorstel.

Ruim honderd deelnemers kwamen dinsdagavond bij elkaar op de HAS Hogeschool in ‘s Hertogenbosch. Na een introductie van de experts en inspiratoren ging de kenniscarrousel van start. In drie rondes konden de deelnemers langs bij een expert van hun voorkeur om vragen te stellen en inspiratie op te doen voor hun voorstel. Onderwerpen die aan bod kwamen: natuurinclusieve landbouw, consumentenvoeding, dierenwelzijn, hightech, precisielandbouw, true pricing en financiering. 

Volle tafels met goede discussies

Niet alleen voor de deelnemers zorgde de kenniscarrousel voor inspiratie, ook voor de experts en inspiratoren was het een interessante bijeenkomst. Er vonden goede discussies plaats, er werden veel vragen gesteld en de tafels zaten bij elke ronde vol. Volgens de experts dachten de deelnemers serieus na over wat er moest gebeuren. “Ik heb hoop gekregen dat de boer en burger weer met elkaar in overleg gaan, doordat een deelnemer zei: “Op deze Voedsel1000 praten de boer en burger eindelijk weer met elkaar”. Een mooi resultaat van deze Voedsel1000,” vertelde Marlie van Santvoort.

Voor de kenniscarrousel waren in totaal elf experts uitgenodigd: Bert van den Berg (Dierenbescherming), Bas Cloo (Dutch Cuisine), Jan Willem Erisman (Louis Bolk Institute), Dorine Putman (voormalig ASN Bank), Wouter van Eck (Voedselbossen), Jacob van de Borne (akkerbouwer), Daan Heurkens (Boerenverstand), Maarten Steinbach (TU/e), Theo Bruinsma (VNO-NCW), Reinier de Adelhart Toorop (True Price) en Marlie van Santvoort (BrabantAdvies).

Boerenvakmanschap

Aan het einde van de rondes werden de experts gevraagd wat zij de deelnemers nog wilden meegeven bij het schrijven van hun voorstel. “Geloof in de kansen die we ‘samen’ hebben”, gaf Theo Bruinsma aan. “We moeten niet langer denken in termen van ‘problemen’, maar in termen van ‘oplossingen’. Maarten Steinburg vond de oorspronkelijke vraagstelling eigenlijk te klein. “We moeten ons meer afvragen hoe we de sleutel vinden voor het voedselprobleem van de wereld”. Volgens Daan Heurkens ligt de sleutel voor een duurzame voedselvoorziening in de toekomst bij boerenvakmanschap, in plaats van technologie.

Weegschaal in winkels

Na het opdoen van nieuwe informatie en ideeën én een korte pauze met wat lekkers, gingen de werkplaatsen verder aan de slag met het concretiseren van hun voorstel. De werkplaats ‘Voedselverspilling’ had al verschillende ideeën opgedaan. Bijvoorbeeld een weegschaal plaatsen in winkels waarbij je kunt aangeven met hoeveel personen je eet en je precies weet hoeveel je nodig hebt. Op die manier willen zij de voedselverspilling zo klein mogelijk maken.

 

Volgende bijeenkomsten

Op 23 april en 14 mei komen de werkplaatsen weer bij elkaar op de HAS Hogeschool in ‘s Hertogenbosch. Tijdens de bijeenkomst op 14 mei presenteren de werkplaatsen hun conceptvoorstel. Ook online kunnen deelnemers en Brabanders elkaar vinden. Op het online Voedselforum delen de werkplaatsen hun plannen, ideeën en openstaande vragen, zodat alle Brabanders mee kunnen lezen en denken. Op deze manier blijven ook Brabanders die niet deelnemen aan de Voedsel1000 betrokken bij de ontwikkelingen en voorstellen.

Voedselraad 15 juni

Op 15 juni presenteren alle werkplaatsen hun definitieve voorstel aan elkaar tijdens de Voedselraad. De Voedselraad bestaat uit alle aanwezige deelnemers van de Voedseltop. Na publieke presentaties van alle voorstellen aan drie panels, beslist de Voedselraad welke voorstellen wel en niet worden opgenomen in het Voedselbesluit van Noord-Brabant. Ga voor meer informatie over deze slotbijeenkomst naar www.voedsel1000.nl.

 www.voedsel1000.nl 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties