Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

De teelt van Nedersoja in 2018: een droog jaar

04-02-2019 0 reacties

De provincie Noord-Brabant en kennispartner Agrifirm werken samen aan de teelt van Nedersoja. Binnen dit project teelden 33 Brabantse boeren afgelopen jaar soja. De resultaten over dat jaar werden in januari bekendgemaakt tijdens evaluatiebijeenkomsten.

Brabant sloot in 2016 aan bij het Nedersoja-project. In de afgelopen jaren is binnen het project geëxperimenteerd, geproduceerd en onderzoek verricht. In september en oktober 2018 werd er weer geoogst op de deelnemende boerenbedrijven. De resultaten werden besproken tijdens de evaluatiebijeenkomsten voor telers op maandag 21 en dinsdag 22 januari.

Nieuwe omstandigheden

“Doordat de teelt van soja in Nederland nog in de beginfase zit, krijgen we nog altijd te maken met nieuwe omstandigheden," vertelt Henk Vermeer (projectleider Nedersoja vanuit Agrifirm). "Dit jaar kregen we te maken met een uitzonderlijk droge zomer. Dat is terug te zien in de opbrengsten, maar is tegelijkertijd iets waar we van kunnen leren. Telen onder nieuwe omstandigheden geeft nieuwe informatie, waarmee we de teelt nog verder kunnen optimaliseren.”

Afgelopen seizoen kende verschillende extremen. Zo kregen telers te maken met hevige regenval én een hele lange periode van droogte. Door die droogte waren de opbrengstverschillen groot. Toch viel de gemiddelde opbrengst per hectare niet tegen: deze was met 2600 kilo maar 14% lager dan vorig jaar. Ten opzichte van andere gewassen is dit een goede prestatie: de gewasopbrengst van aardappelen was in 2018 24% lager dan die van 2017 en die van mais en uien respectievelijk 32% en 43% lager. 

Meer resultaten

Wil je meer weten over de resultaten van het Nedersojaseizoen 2018? Bijvoorbeeld over de eiwitopbrengst en de succesvolle proef met biologische soja die in 2018 is uitgevoerd? Lees dan het originele artikel op BioJournaal.

Ook aan de slag met Nedersoja?

Telers, die met soja aan de slag willen, kunnen zich tot half maart 2019 inschrijven voor de sojapool van 2019. Onder andere de provincie Noord-Brabant ondersteunt de teelt met een stimuleringsbijdrage. Meer informatie hierover kun je vinden op www.agrifirm.nl/soja of opvragen via soja.plant@agrifirm.com.

Lees ook:

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties