Het platform voor samenwerking, kennisdeling en innovatiein de Brabantse agrofood

Natuurinclusieve Landbouw wordt vast onderdeel groene opleidingen

04-02-2019 0 reacties

Op 16 januari ondertekenden 26 verschillende partijen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs, met de ambitie om natuurinclusief denken en handelen vast onderdeel te maken van groene opleidingen.

Ondertekenaars en ambities

Onder de ondertekenaars bevinden zich groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies, boerenennatuur.nl en de ministeries van EKZ, IenW en LNV. Vanuit Brabant zijn de HAS hogeschool, ROC West-Brabant en AOC Helicon aangesloten. In een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw zullen docenten en onderzoekers van allerlei onderwijsinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en onderwijs, en docenten scholen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook gaan onderwijsinstellingen en demo-leerbedrijven in verschillende regio‚Äôs meer samenwerken. 

Uitwerking landbouwvisie

De Green Deal sluit aan bij de ambities in de landbouwvisie van minister Carola Schouten van het ministerie van LNV. In die visie staat de ontwikkeling van kringlooplandbouw centraal. Ook pleit ze voor het meer verbinden van landbouw en natuur.

Bron: FoodUp!Brabant

 


 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"164050"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties