Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Inspirerende kick-off Voedsel1000 in provinciehuis Noord-Brabant

16-01-2019 0 reacties

Dinsdag 15 januari vond de officiële kick-off van de Voedsel1000 plaats. Zo’n 50 enthousiaste deelnemers, waaronder gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling), trapten gezamenlijk de maatschappelijk dialoog af in het provinciehuis Noord-Brabant.

Waarom is de Voedsel1000 belangrijk? Wat is er nodig om de Voedsel1000 succesvol te maken? En wat kun/wil jij bijdragen aan dat succes? Die vragen ontvingen de aanwezigen tijdens de bijeenkomst. Ze werden niet alleen uitgedaagd om hier met elkaar over in gesprek te gaan, ook vroeg Harm van Dijk (initiatiefnemer platform G1000) of ze dit gesprek wilden samenvatten in één woord. Het resultaat van de dialogen werd samengevat in een wordle (een soort woordenwolk) en laat in één blik zien wat er leeft bij de aanwezigen, zie de afbeelding hieronder:

“Hoe groter het woord, hoe vaker het woord is ingevuld,” legt Van Dijk uit. In relatie tot de Voedsel1000 vonden de aanwezigen bij de kick-off een ‘openmind’ en ‘begrip’ dus belangrijk. “Dit is een klein voorproefje op de echte Voedsel1000 op dinsdag 19 februari,” vertelt Van Dijk. “Dan is het de bedoeling dat we met een groep van ongeveer 700 Brabanders eenzelfde soort woordenwolk creëren. Die woordenwolk vormt de basis voor de thema’s en het gesprek dat we met elkaar gaan voeren.” Dinsdag 19 februari vindt de Voedsel1000 plaats in het congrescentrum 1931 in ‘s Hertogenbosch. “Dan gaan Brabanders met elkaar in gesprek om de uitdagingen en vragen over het voedselsysteem te bespreken,” laat Anne-Marie Spierings weten. “Alleen samen kunnen wij deze vragen beantwoorden. Daarom is het van belang om juist met zoveel mogelijk verschillende Brabanders in gesprek te gaan.” Spierings roept iedereen op om zich aan te melden voor 19 februari, zodat het voedselsysteem de stem kent van zoveel mogelijk Brabanders. Op dit moment staat de teller op ruim 260 aanmeldingen.

De Voedsel1000 is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant. Wil je meer weten over of je aanmelden voor de Voedsel1000? Ga naar www.voedsel1000.nl!

Lees het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws: ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties