Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Brabant Startup Fonds voor innovatie

07-12-2018 0 reacties

In de zomer van 2018 richtte de provincie Noord-Brabant het Brabant Startup Fonds (BSF) op. Dit fonds is bedoeld voor startende ondernemers in de topclusters van de provincie. Inmiddels zijn 6 financieringen toegekend.

Topsectoren

Onder de Brabantse topclusters vallen de categorieën High Tech Systemen & Materialen, Life Sciences & Medische Technologie, (Agro)food, Biobased Economy, Maintenance en Logistiek. Startende bedrijven in deze sectoren die de innovatiekracht van Noord-Brabant versterken kunnen bij het BSF terecht voor een lening variërend van 50.000 tot 350.000 euro.

De opbouw van het fonds

Het fonds heeft in eerste instantie een looptijd van 3 jaar. Met het startkapitaal (10 miljoen euro) kunnen naar verwachting 30 tot 35 leningen per jaar worden verstrekt aan Brabantse startups in de vroege fase van hun ontwikkeling en road to market. Daarmee stimuleert Brabant nieuw innovatief ondernemerschap waaruit de werkgevers van morgen ontstaan.

Inschrijfeisen

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het fonds moeten voldoen aan een aantal eisen:

  • Het bedrijf is minder dan 6 jaar actief, en bevindt zich in een van de zes topclusters of een cross-over daarvan
  • De ondernemer heeft een realistische ambitie en potentie om meer dan 5 miljoen euro omzet per jaar te draaien en/of meer dan 10 fte arbeid te realiseren, en gedurende 3 jaar minimaal 20% groei te realiseren
  • De onderneming heeft een competent managementteam
  • De onderneming heeft een schaalbaar businessmodel
  • De onderneming heeft nationale en bij voorkeur internationale marktpotentie

Tot nu toe zijn vanuit het BSF 6 financieringen toegekend. Een van de zes financieringen werd toegekend aan AvL Motion B.V. in Westerbeek. Dit bedrijf ontwikkelt een autonome selectieve aspergeoogstmachine. Het project werd al begeleid en gefinancierd door OndernemersLift+, en nu is daar financiële ondersteuning van het BSF bijgekomen.

Meer weten?

 


Lees het laatste nieuws:

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Lees het laatste nieuws:","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

0  reacties