Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen (rijksoverheid)

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd.  De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Documenten

Kaart Vervoersbeperkingsgebied Kamperveen 10 km

Kaart Vervoersbeperkingsgebied Kamperveen 10 km.

Kaart | 13-03-2018

Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kamperveen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2018, nr. WJZ/18044514, houdende specifieke...

Regeling | 13-03-2018

Bron: rijksoverheid

0  reacties