Kamerbrief over over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer het vervolg advies van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico's rond veehouderijen.

Download 'Kamerbrief over over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen'

PDF document | 1 pagina | 55 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2018

Bijlagen

Brief over aanbieding advies Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Brief van Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's rond veehouderijen.

Brief | 14-02-2018

Rapport Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen: vervolgadvies

Naar het oordeel van de geraadpleegde deskundigen blijven ook punten van belang die de Gezondheidsraad in 2012 al benoemde. Zo...

Rapport | 14-02-2018

0  reacties