Geen handhaving Warenwet bij tijgermuggen in geïmporteerde autobanden (rechtspraak.nl)

Den Haag, 19 september 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak in een zaak waarin het Platform Stop Invasieve Exoten de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had gevraagd op grond van de Warenwet op te treden tegen bedrijven die gebruikte banden in Nederland importeren en verhandelen. Reden voor dit verzoek was dat volgens het Platform bij deze bedrijven tijgermuggen in banden zijn aangetroffen.

Het CBb oordeelt dat de minister niet bevoegd is om op grond van de Warenwet maatregelen tegen deze bedrijven te nemen. Volgens het CBb kan de minister alleen op grond van deze wet optreden als het te verwachten gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt, maar is dit niet aan de orde. Het gevaar dat met gebruikte autobanden ook tijgermuggen worden ingevoerd in Nederland, wordt veroorzaakt door de import van die banden uit risicogebieden waar de tijgermug voorkomt. Dat staat los van het gebruik dat in Nederland van die banden wordt gemaakt.

Het CBb merkt op dat deze zaak niet gaat over de vraag of de minister op grond van andere regelgeving maatregelen mocht nemen. Daarover spreekt het CBb zich dus niet uit.Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Bron: rechtspraak.nl

0  reacties