22 september 2017: symposium 'One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen'

Ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen (zoönosen) houden de gemoederen ook in Nederland flink bezig. De One Health beweging – het integreren van humane, dierlijke en milieugezondheid in wetenschap en beleid – wordt gepropageerd als een veelbelovende oplossing.

Maar kan ze deze belofte wel  waarmaken? Daarover gaat het symposium 'One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen', dat op vrijdag 22 september 2017 plaatsvindt op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Aanmelden graag vóór 15 september 2017. Meer informatie staat op onze website.

0  reacties